Groeien & Verzoenen

Wij geloven niet in verdeling.

Wij geloven dat  dat de uiteindelijke verzoening vanzelfsprekend zal zijn, wanneer mensen verwarring ontgroeien en zichzelf leren kennen & ontplooien. We zijn immers allemaal niet zo verschillend. De pijn van het verlies van een vader, het geluk van vriendschap, de angst die twijfel brengt, enzovoorts, hierin zijn we samen.

Wij willen dit bewijzen door samen op een leuke manier aan onszelf te werken. Dit op tal van vlakken, die we hebben verdeeld in zeven zuilen.

Bij compos mentis staan onze waarden en filosofie centraal.
Ontdek de symboliek
in ons logo.

“Ontdek de betekenis van de symboliek

”Verbetering door jezelf heraaldelijk uit te vinden.””

“De staarteter is een reptiel dat diens eigen staart bijt. Dit openeten van de zelf symboliseert de cyclische aard van de natuur, het eeuwige wederkeren en de eenheid van alles. Het historische symbool vindt men terug in tal van culturen over de hele wereld. Wij gebruiken de ouroboros als teken voor de tijdloosheid van ons doel en de eeuwige zoektocht naar fundamentele waarheden. Dit komt terug in de eeuwenoude vraagstukken waarover wij ons buigen, evenals de kennis en vaardigheden die we met elkaar delen.”
“Wees iemand waarop gebouwd kan worden.”

“Een zuil draagt de last van een gebouw. Zo willen we bij Compos Mentis mensen zijn waarop kan worden gebouwd. Dat benodigt een brede ontwikkeling, wij hebben opgedeeld in zuilen, een verwijzing naar de Grieks-Romeinse cultuur uit de Oudheid. Het is datgene wat werd herboren in de renaissance; een hoogstaande cultuur, sterk moreel bewustzijn en revolutionair denken. Compos Mentis wil opnieuw een wedergeboorte van dit maatschappelijk bewustzijn motiveren.”
“Het is belangrijk om bewust te zijn.”

“Letterlijk diens verstand meester, een term die in de medische wereld wordt gebruikt voor mensen die bij hun volle verstand zijn, ofwel nuchter. Ook juridici gebruiken compos mentis om aan te geven dat iemand toerekeningsvatbaar is. Wij gebruiken het om wilsbekwaamheid aan te geven, het vermogen om de betekenis en gevolgen van je handelen te begrijpen en keuzes te maken. Bij Compos Mentis staat bewust zijn in alles centraal.”
“Omarm elke vraag.”

“De eerste letter in φιλοσοφία of filosofie, samengesteld uit het Grieks voor liefde en wijsheid, ofwel wijsbegeerte. De Griekse filosofen staan bekend omtrent een aantal zaken die de mens bijzonder maken: de mogendheid om abstract te denken, de toepassing van het ratio samen met het gevoel en het belangrijkste wellicht, een bewustzijn over zaken groter dan onszelf. Als mens zijn we ons namelijk niet enkel bewust van het eigen bestaan, eindigheid en ontwikkeling, maar ook van onze maatschappij en de mensheid als geheel. Bij Compos Mentis staan we stil bij de veranderlijkheid van onze omgeving, wat goed is en slecht en wat onze rol daarin is.”

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze evenementen en workshops

Hoekstenen

Een hoeksteen wordt symbolisch gezien als hetgeen waar de rest mee wordt verstevigd. Deze symboliek komt voort uit hoe hoekstenen gebruikt worden in de bouw. Naast de verstevigende functie worden hoekstenen vaak ook voorzien van versieringen ter decoratie.

Om ons de Zuilen eigen te maken, organiseren we activiteiten gebaseerd op onze vier Hoekstenen: nadenken, studeren, ervaren en delen. Met deze vier hoekstenen verstevigen wij ons leerproces.

Nadenken

Wanneer we even pauzeren, onze ogen sluiten en stilstaan bij wat we voelen en weten, dan kunnen we beginnen met graven in onszelf. Want vergis je niet: Om sommige vragen te beantwoorden hoef je niet verder te kijken dan naar binnen. Worstelen met vragen als “waarom?” en “hoezo?” is als sporten voor zelfbewustzijn.

Ervaren

Iets lezen of horen brengt perspectief, maar natuurlijk nooit alles. Een situatie instappen, je eigen handen in de klei, dat maakt iets pas echt duidelijk. Leef het leven om te ervaren waar het omdraait. Sommige dingen zijn nu eenmaal niet uit te leggen.

Studeren

Ontelbare mensen, net zoals jij, gingen je voor. Daarom moeten we nooit vergeten dat we niet bij nul hoeven te beginnen en we lessen van anderen kunnen leren. Elke geweldige prestatie is gebouwd op de schouders van voorgaande reuzen. Wees hier altijd bewust van.


Delen

Praat over de dingen die jij weet en voelt. Wanneer je een ander geeft zoals jou ook gegeven is, dan nodig je uit tot groei. Zo zijn wij allemaal studenten, maar ook leraren. Delen maakt meer.