We geloven dat, naarmate mensen groeien en hun ware identiteit onthullen, uiteindelijke verzoening vanzelf zal volgen. We zijn tenslotte meer gelijk dan verschillend. Of het nu gaat om het verdriet van het verlies van een vader, de vreugde van vriendschap, de angst die twijfel brengt of een vele andere diepe emoties, dit zijn de ervaringen die ons maken en verbinden. Wanneer we met elkaar in gesprek kunnen gaan over het leven, dan volgt de rest vanzelf.

Tijdens onze gespreksavonden komen we allemaal samen om onze lessen tot bloei laten komen. Van links tot rechts, jong tot oud en beginner tot expert, allemaal zijn we hier gelijke deelnemers aan de dialoog. We spreken over onze kijk op het leven met elkaar en vinden begrip. Deze avond brengt mensen samen en laat zien dat dialoog ons vooruit brengt.


De wereld kent veel gedachten en het is lastig om alles in je eentje te leren begrijpen. Daarom is het belangrijk om met experts uit allerlei velden en vertegenwoordigers van elke stroom van denken in gesprek te gaan. Ons blootstellen aan de gedachten van mensen met een ontwikkelde mening helpt ons om dieper na te denken en een volwassenere kijk op de wereld te krijgen.

Vanzelfsprekend moeten we de wereld in gaan om leerzame ervaringen op te doen. Het zijn deze ervaringen die kennis werkelijk maken en onze horizon verbreden. Alleen wanneer we samen een idee opzoeken in haar plaats van oorsprong kunnen we een eerlijk en oprecht begrip ontwikkelen. We gaan de wereld in en ontdekken deze samen.

Niemand wordt geboren met kennis en er is te veel kennis om in je eentje overal achter te komen. Het is daarom van belang dat we de tijd nemen om elkaar te verrijken met onze kennis en ook leren hoe we dit over kunnen brengen. Samen zorgen we ervoor dat we steeds een beetje slimmer worden.

Blootgesteld worden aan diverse activiteiten en levendig vaardigheden op doen is voor ons een belangrijk onderdeel van leren. Van kunstzinnig uitdrukken, onszelf het zweet in werken tot praktische handigheden. Weten is belangrijk, maar ons zelf inzetten om iets te kunnen evenmin.

Over ons

We geloven dat, naarmate mensen groeien en hun ware identiteit onthullen, uiteindelijke verzoening vanzelf zal volgen. We zijn tenslotte meer gelijk dan verschillend. Of het nu gaat om het verdriet van het verlies van een vader, de vreugde van vriendschap, de angst die twijfel brengt of een vele andere diepe emoties, dit zijn de ervaringen die ons maken en verbinden. Wanneer we met elkaar in gesprek kunnen gaan over het leven, dan volgt de rest vanzelf.

Gespreksavonden

Tijdens onze gespreksavonden komen we allemaal samen om onze lessen tot bloei laten komen. Van links tot rechts, jong tot oud en beginner tot expert, allemaal zijn we hier gelijke deelnemers aan de dialoog. We spreken over onze kijk op het leven met elkaar en vinden begrip. Deze avond brengt mensen samen en laat zien dat dialoog ons vooruit brengt.

Sprekers

De wereld kent veel gedachten en het is lastig om alles in je eentje te leren begrijpen. Daarom is het belangrijk om met experts uit allerlei velden en vertegenwoordigers van elke stroom van denken in gesprek te gaan. Ons blootstellen aan de gedachten van mensen met een ontwikkelde mening helpt ons om dieper na te denken en een volwassenere kijk op de wereld te krijgen.

Excursies

Vanzelfsprekend moeten we de wereld in gaan om leerzame ervaringen op te doen. Het zijn deze ervaringen die kennis werkelijk maken en onze horizon verbreden. Alleen wanneer we samen een idee opzoeken in haar plaats van oorsprong kunnen we een eerlijk en oprecht begrip ontwikkelen. We gaan de wereld in en ontdekken deze samen.

Presentaties

Niemand wordt geboren met kennis en er is te veel kennis om in je eentje overal achter te komen. Het is daarom van belang dat we de tijd nemen om elkaar te verrijken met onze kennis en ook leren hoe we dit over kunnen brengen. Samen zorgen we ervoor dat we steeds een beetje slimmer worden.

Workshops

Blootgesteld worden aan diverse activiteiten en levendig vaardigheden op doen is voor ons een belangrijk onderdeel van leren. Van kunstzinnig uitdrukken, onszelf het zweet in werken tot praktische handigheden. Weten is belangrijk, maar ons zelf inzetten om iets te kunnen evenmin.

“Ontdek de betekenis van de symboliek"”Verbetering door jezelf heraaldelijk uit te vinden.”

De staarteter is een reptiel dat diens eigen staart bijt. Dit openeten van de zelf symboliseert de cyclische aard van de natuur, het eeuwige wederkeren en de eenheid van alles. Het historische symbool vindt men terug in tal van culturen over de hele wereld. Wij gebruiken de ouroboros als teken voor de tijdloosheid van ons doel en de eeuwige zoektocht naar fundamentele waarheden. Dit komt terug in de eeuwenoude vraagstukken waarover wij ons buigen, evenals de kennis en vaardigheden die we met elkaar delen.”

“Wees iemand waarop gebouwd kan worden.”

“Een zuil draagt de last van een gebouw. Zo willen we bij Compos Mentis mensen zijn waarop kan worden gebouwd. Dat benodigt een brede ontwikkeling, wij hebben opgedeeld in zuilen, een verwijzing naar de Grieks-Romeinse cultuur uit de Oudheid. Het is datgene wat werd herboren in de renaissance; een hoogstaande cultuur, sterk moreel bewustzijn en revolutionair denken. Compos Mentis wil opnieuw een wedergeboorte van dit maatschappelijk bewustzijn motiveren.”

“Het is belangrijk om bewust te zijn.”

“Letterlijk diens verstand meester, een term die in de medische wereld wordt gebruikt voor mensen die bij hun volle verstand zijn, ofwel nuchter. Ook juridici gebruiken compos mentis om aan te geven dat iemand toerekeningsvatbaar is. Wij gebruiken het om wilsbekwaamheid aan te geven, het vermogen om de betekenis en gevolgen van je handelen te begrijpen en keuzes te maken. Bij Compos Mentis staat bewust zijn in alles centraal.”


“Omarm elke vraag.”

“De eerste letter in φιλοσοφία of filosofie, samengesteld uit het Grieks voor liefde en wijsheid, ofwel wijsbegeerte. De Griekse filosofen staan bekend omtrent een aantal zaken die de mens bijzonder maken: de mogendheid om abstract te denken, de toepassing van het ratio samen met het gevoel en het belangrijkste wellicht, een bewustzijn over zaken groter dan onszelf. Als mens zijn we ons namelijk niet enkel bewust van het eigen bestaan, eindigheid en ontwikkeling, maar ook van onze maatschappij en de mensheid als geheel. Bij Compos Mentis staan we stil bij de veranderlijkheid van onze omgeving, wat goed is en slecht en wat onze rol daarin is.”

VOLGENDE EVENEMENT

Geen evenementen gevonden!