10 Significante Onderwerpen in de Wereldpolitiek 2022

Wat Zijn Kernwaarden?

Een kernwaarden is een leidend principe binnen een organisatie, dit geeft een organisatie dan ook wel bestaansrecht. Het is een visie en een drijfveer die laat zien waar de gehele organisatie voor staat. Bij iedere beslissing die gemaakt wordt is het essentieel om te kijken of deze in lijn staat met de kernwaarden. De kernwaarden dienen zowel intern als extern tot in het diepste worden nagestreefd. Wanneer zowel de werknemers als partners weten wat de grondslag van een onderneming is zitten ze op een lijn. Dit zal belangrijk zijn wanneer je deze kernwaarden naar de klant worden gecommuniceerd. De kernwaarden moeten in lijn staan met de visie van de eigenaar maar tegelijkertijd ook een gunstige marktpositie geven. Non-Negotiables: het zijn de waarden die de grondvesten zijn van de keuzes die je maakt als organisatie of individu en daarmee niet ter discussie staan.

Vereiste Criteria

Tijdens het bepalen van je kernwaarden is het belangrijk aan time-tested criteria te voldoen. Denk hierbij aan de volgende criteria: Naast de waarden op conceptueel niveau te bedenken moet je moet je weten wat deze op operationeel niveau betekenen. Afwijken van deze waarden is geen optie. De waarden moet alle belanghebbende inspireren en motiveren om de gewenste identiteit van de onderneming na te streven. Kernwaarden moeten samen een beeld geven van het karakter van de organisatie. De kernwaarden moeten duurzaam zijn, het wijzigen van deze waarden is geen optie.