Home Post - Compos Mentis Hendrico Valentijn

Hendrico Valentijn

‘There is one road along which no one can go, except you. Do not ask where it leads; go forward. Who was it that spoke these true words: “A man never rises higher than when he does not know where his road will take him”?'

Over Hendrico Valentijn

Een hoeksteen wordt symbolisch gezien als hetgeen waar de rest mee wordt verstevigd. Deze symboliek komt voort uit hoe hoekstenen gebruikt worden in de bouw. Naast de verstevigende functie worden hoekstenen vaak ook voorzien van versieringenen gebruikt voor decoratie.

Om de Zuilen eigen te maken organiseren wij activiteiten gebaseerd op onze vier Hoekstenen: nadenken, studeren, ervaren en delen. Met deze vier hoekstenen verstevigen wij ons leerprocess.

In de lente van 2020 heb ik mijn eerste filosofie-avond bijgewoond bij Hendrico. De diepgang van het gesprek en het filosofische kader grepen direct mijn interesse. Ik heb meteen contact opgenomen met Hendrico om te kijken of ik kon helpen. Zo hebben we samen weten te realiseren dat hetgeen wat toen nog de filosofieclub heette een wekelijks begrip werd. Het aanbrengen van structuur en planning is nog steeds mijn hoofdtaak; ik beheer de agenda en financiën. Bovendien zul je mijn werk terugzien in veel van de vieringen die we door het jaar heen organiseren. Mocht je daar een idee voor hebben of willen helpen, dan hoor ik daar graag van.

Voor mij is Compos Mentis een prachtige kans om mijn steentje bij te dragen in onze maatschappij. Met deze vereniging kunnen we het persoonlijke contact bevorderen, jongeren nieuwe vaardigheden en kennis meegeven in hun leven en wellicht voor een stukje eenheid zorgen.

Buiten Compos Mentis ben ik in opleiding tot civiel ingenieur in de wegenbouw en heb ik nanobiologie gestudeerd. Verder ben ik bezig met mijn fitheid en bespeel ik de piano.

Standpunten & Belangen

Ik vindt de volgende onderwerpen belangrijk binnen compos mentis.

More in depth


Voor mij is Compos Mentis een prachtige kans om mijn steentje bij te dragen in onze maatschappij. Met deze vereniging kunnen we het persoonlijke contact bevorderen, jongeren nieuwe vaardigheden en kennis meegeven in hun leven en wellicht voor een stukje eenheid zorgen.